" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Çalışma yöntemimiz

Card image cap

Çalışma Esasları

BAA® İlkeleri

Hepimiz şunlar için gayret gösteriyoruz:

Düşünceli olmak

Çalışmalarımız diğer insanlar tarafından kullanılacak ve sırayla başkalarının çalışmalarına bağlı kalacağız. Alacağımız her karar kullanıcıları ve meslektaşları etkileyeceği için,  karar verirken bunları dikkate almalıyız.

Saygılı olmak

Anlaşmazlık, kötü tavırlar için mazeret değildir. Çelişkiyi çözmek, iyi niyetleri düşünmek ve empatik bir şekilde hareket etmek için elimizden geleni yapmak için birlikte çalışırız. Hayal kırıklığının kişisel bir saldırıya dönüşmesine izin vermiyoruz. İnsanların rahatsızlık verdikleri veya tehdit altında oldukları bir toplum, üretken bir toplum değildir.

Sözlerimiz ve eylemlerimiz için sorumluluk almak

Hepimiz hata yapabiliriz; Bu durumlarda, hatanın sorumlu- luğunu alıyoruz. Birisi zarar gördü veya rahatsız olursa, dikkatli ve saygılı bir şekilde dinler ve yanlış düzeltiriz.

İşbirlikçi olmak

Ürettiğimiz, birçok parçadan oluşan karmaşık bir bütüntir, birçok rüyanın toplamıdır. Her birinin kendi amacı ve vizyonuna sahip olduğu takımlar arasındaki işbirliği önemlidir; Bütünün kendi parçalarının toplamından daha fazla olabilmesi için her bölümün tamamını anlamaya çalışması gerekir.

İşbirliği, artıklığı azaltır ve çalışmalarımızın kalitesini artırır. İçten ve dışsal olarak, iyi bir işbirliğini kutluyoruz. Mümkün olan yerlerde, çabalarımızı koordine etmek için üst düzey projeler ve serbest yazılım topluluğundaki diğerleriyle yakın işbirliği içerisindeyiz. Şeffaf çalışmayı ve ilgilenen tarafları mümkün olan en kısa sürede dahil etmeyi tercih ediyoruz.

Değerlerde kararlılık, açıklık ve uzlaşma

Toplumsal ve teknik anlaşmazlıklar normaldir, ancak üzerinde anlaşmaya varılanlar konusunda belirsizlik bırakarak devam etmelerine ve durumun giderek bozulmasına izin vermiyoruz.

Projedeki katılımcıların anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözmelerini bekliyoruz. Bu yapılamadığında, karara bağlayarak, açıklık ve yön vermek için, meseleyi üzerinde uzlaşılabilecek liderlerle taşırız.

Emin değilseniz yardım isteyin

Bu toplulukta kimsenin mükemmel olması beklenmiyor. Erken soru sormak, birçok sorunu önler; bu nedenle, uygun foruma yönlendirilebilecek sorular teşvik edilir. Sorulan kişilerin duyarlı olmaları ve yardımcı olmaları gerekir.

Düşünceli bir şekilde ayrılmak

Birisi projeden ayrılır ya da ilişkilerini askıya alırsa, bunu projenin aksamasını en aza indirecek şekilde yapmalarını isteriz. Ayrılanlar, geride kalanlara ayrıldıklarını söylemeli ve başkalarının bıraktıkları yerden devam edebilmelerini sağlamak için doğru adımları atmalıdırlar.

BAA Çalışma Grupları için Rehber (Rev 6)

Amaç

Birleşik Akıl Ağı (BAA) katılımcılarının, bir bütün halinde çalışmasına ek olarak herhangi bir konuda Çalışma Grupları (ÇGr) şeklinde de çalışabilmelerinin kolaylaştırılması için dikkate alınması yararlı olabilecek noktalara dikkat çekilmesidir.

Bununla birlikte her kişi ve grup, çalışmalarında izleyeceği yol ve yöntemleri belirlemede, BAA genel kurallarına (http://bit.ly/2rQqIlx) uymak koşuluyla özgür olup, daha yaratıcı, daha verimli olacağını düşündükleri şekle kendileri karar verirler.

Kapsam

BAA katılımcıları, çalışmaların herhangi bir aşamasında tek başlarına, ÇGr(lar)ı halinde, BAA bütünü içinde ya da bunların bir karışımı şeklinde çalışabilirler. Her dört halde de, gereken koordinasyonu kolaylaştırmak için, BAA grubuna veya moderatöre, gerekli gördükleri ayrıntıda ve sıklıkta bilgi verirler.

(Örneğin, Tablo2 (http://bit.ly/2rNQ16P) üzerinde çalışılarak revize edilmesi ve sonrasında da içinden seçilecek konular üzerinde çalışılması amacıyla şu andan itibaren Çalışma Grupları oluşturulabilir.)

Çalışma Gruplarının oluşumu

Tek kişiler, ÇGr’nın özel bir halidir. Bir gruptaki kişi sayısı için teorik bir üst limit yok ise de, pratikte 5’ten daha kalabalık gruplarda çeşitli nedenlerle (toplanma sorunları, ortak ilgi alanları farklılıkları vb) çalışmalarda verim kaybı olabileceği görülmüştür. Bir genelleme olmasa da gruptaki kişi sayısına dikkat edilmesi önerilir.

Çalışma grupları için hazırlanan güncel rehbere ulaşmak için tıklayınız.

Search