" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Card image cap

TINAZ TİTİZ'LE HYPER WRITE

BNGV Yönetim Kurulu Başkanımız Tınaz Titiz, kendisine ait bir patenti de bulunan HYPER WRİTE- DEĞİŞKEN DERİNLİKLİ YAZIM TEKNİĞİ'ni anlattı. Buluşun adı: Değişken Derinlikli Yazım (HyperWrite) (Patent Pending. TPE 2005/03764) Buluşun amacı: Bir metnin bütün ayrıntı düzeylerinin, -gelereksel satır biçimli yazım yöntemi nedeniyle- zorunlu olarak peşpeşe yazılması yerine, artan ayrıntı düzeylerinin yanyana, ayrı sütunlara yazılması yoluyla ifade, okuma ve kavrama kolaylığı sağlamak için geliştirilen bir yazım yöntemi geliştirilmiştir. Okuyucu böylece, bu yöntemle yazılmış bir metni, kendi arzusuna göre değişebilen derinliklerde okuyup en iyi şekilde kavrayabilir. Benzer şekilde, bir metni yazmak isteyen kişi de yine aynı yöntemi kullanarak düşüncelerini en iyi ifade edebilecek şekilde, kendi arzusuna göre değişebilen derinliklerde yazabilir. Buluşun açıklaması: Geleneksel yazım yönteminde 2 boyutlu yazım ortamı (kağıt, ekran vd) Şekil 1’de gösterildiği gibi tek boyutlu olarak kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi sahibi olmak için: http://tinaztitiz.com/dosyalar-ve-kitaplar/

Search