" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Çalışma yöntemimiz

Card image cap

Tohumlar ve Tohum Uygulama Araçları

Hemen herkes toplumda -kendi arzuları yönünde- bir değişim, dönüşüm olmasını bekler.

Bu gerçekten de oluyor, ama maalesef -kimi açılardan- olumsuz yönde. Tüketim çılgınlığı, yıkıcı rekabet, çevrenin yıkımı, inanç istismarı vb. açılardan..

Bu değişim ve dönüşümün yönünü değiştirebilmek için genelde akla gelebilen yollar kural koymak, yaptırımları güçlendirmek gibi doğrudan sonucu değiştirmeye odaklı.

Kuşkusuz bu tür yolların etkili olabileceği haller varsa da, o istenmeyen sonuçlar hemen daima kimi “uygun ortamların” ürünleri olduğu için doğrudan müdahaleler sonuç vermez, hatta bazı hallerde ters de tepebilir.

Bu durumda farklı bir stratejiye ihtiyaç olduğu; istenmeyen sonuçların doğrudan müdahale ile değil, o sonuçların üremesine “uygun” ortamların ancak içten dönüşmelerini sağlayabilecek “ortam dönüştürücüler”e ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Aranan bu dönüştürücüler, bu yazının konusunu oluşturan “davranış tohumları”dır.

Söz konusu “dönüştürme”lere konu olan “ortamlar”, cehalet, koşullanmışlık, istismar vb sebeplerle kirlenmiş ortamlar; dönüştürme’den amaç ise kirlenmenin -tedricen de olsa- temizlenmesi’dir.

İşte, kimi sonuçları değiştirmek isteyen ama elinde imkanı olmadığını düşünerek sadece yakınmakla yetinen kişilere bir “aktif rol oynama” şansı var: Davranış Tohumlama yaklaşımı yoluyla tek tek küçük (görünen), ama bir araya geldiğinde gerçekten dönüşüm yaratabilecek fikirlerin üretilip yaygınlaşması.

Bu düşünceyi benimseyebilecek olanlara kimi kolaylaştırıcı ipuçları sunan bazı belgelerin linkleri aşağıda paylaşılmıştır.

  1. Davranış Tohumlama Açıklama Belgesi: Güncel içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
  2. Tohum Niçin Şarttır Belgesi: Güncel içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
  3. Tohum ve Uygulama Araçları Listesi: Güncel içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
  4. Tohumdan Beklentiler Belgesi: Güncel içeriğe ulaşmak için tıklayınız.
  5. Tohumlar için Diyalog Örnekleri: Güncel içeriğe ulaşmak için tıklayınız.

Search