" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Card image cap

Birleşik Akıl Ağı

Giderek büyüyen sorun stoku ve kısıtlı Sorun Çözme Kabiliyeti (kapasitesi) nedeniyle sorunlarını çözmekte zorlanan, bundan yararlanan iç ve dış aktörlerce sorunları istismar edilip sahip olduğu ve ürettiği çeşitli değerleri kayba uğrayan toplum;

“Bu istismar sürecini kontrol altına alabilen, insanlık ailesine de net katkı sağlayan saygın bir üye olabilmek için neler yapmalı, neler yapmamalı ve bunları nasıl hayata geçirmeli?” 

Search