" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Biz Kimiz?

Card image cap

Öz-niyet (misyon)

Öz-niyet (misyon): Farklı ülke ve/ya illerimizde yaşayan, Türkiye sorunlarının anlaşılmasına, çözümlenmesine (analiz) ve/ya çözülmelerine katkı yapma arzu ve yeterliğine sahip insanlar arasındaki bir ağ yoluyla, uzlaşıya dayalı Ortak Akıl yöntemleriyle çözülemeyecek karmaşıklıktaki sorunların anlaşılmaları ve çözümler geliştirilmesi için Yapay Zeka Destekli Kalabalık Aklı (Hybrid Human Swarm Intelligence) oluşturulmasıdır.

Ülkü (vizyon): Giderek büyüyen sorun stoku ve kısıtlı Sorun Çözme Kabiliyeti (kapasitesi) nedeniyle sorunlarını çözmekte zorlanan ve bundan yararlanan iç ve dış aktörlerce sorunları istismar edilip sahip olduğu ve ürettiği çeşitli değerleri kayba uğrayan toplumun 5 yıl içinde sorun stokundaki artışın durdurulup azalma eğilimine girmesi.

Öz-değerler:

(a) Profesyonel gönüllülük

(b) Farklılıkların peşinde olmak

(c) Benimsetici olmamak

(d) “Ben”i askıya almışlık

Search