" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Yardımlaşmalı Çeviri Sistemi

Card image cap

Yardımlaşmalı Çeviri Sistemi

Amaç

Yardımlaşmalı Çeviri Sistemi (YÇS) adlı sistem, Birleşik Akıl Ağı’nın (BAA) ihtiyacı olan Türkçe’ye çeviri hizmetlerini, gerek BAA paydaşları gerekse sisteme kaydolacak diğer kişilerden sağlamaya yönelik bir girişimdir.

Sistemin Bileşenleri

YÇS şu bileşenlerden oluşur:

 1. Bilgi Saklama Ortamları
  1. Çevrilecekler Platformu: BAA için, paydaşlarınca yararlı görülen malzeme’nin (makale, kitap, web sitesi, film klibi, konferans gibi bilgi kaynaklarının asılları veya web adresleri) tutulduğu platformdur (veri-tabanı).
  2. Draft Çeviri Platformu: Otomatik çevirici (translator) veya çevirmen tarafından çevrilen malzemenin bulundurulduğu, sürekli bulut üzerinde yedeklenen ve üzerinde her türlü edit ve onaylama işlemlerinin yapıldığı platformdur.
  3. Onaylanmış Çeviri Platformu: Edit ve onay işlemleri tamamlanmış çeviriler, kullanıcılara duyurularak hizmete sunulur. Ayrıca, platformun bilinirliğinin artarak yeni malzeme ve/ya gönüllü çevirmen ve/ya sponsor bulunması amaçlarıyla, Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi, medya organlarının B/T servisleri gibi yaygınlaştırıcılara duyurulur. Bu duyuru işleri BNGV tarafından yapılır.

Bulut üzerinde bulundurulan bu platformların idaresi Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı (BNGV) tarafından sağlanır.

 1. Gruplar
  1. “Malzeme” istihbaratı grubu: BAA açısından okunması yararlı olabilecek malzemeyi, BAA sekretaryasına haber verebilecek kişilerden oluşan bir gruptur.

BAA gönüllüleri grubun doğal üyesidir. Söz konusu grup üyelerinden, yararlı olacağını düşündükleri malzemenin yaklaşık 100 kelimelik bir özetini BAA sekretaryasına sunmaları beklenir. Bu olamadığı takdirde BAA sekretaryası, Çeviri Paneli kayıtları yoluyla 100 kelimelik özet yapabilecek kişi(ler)i belirler ve uygun birisinden bu hizmeti alır.

Söz konusu malzeme özeti (abstract), eger kullanım haklari izin veriyorsa, giris (introduction) ve sonuc (discussions / conclusions) bölümlerini içermelidir. Özet’te, malzemeyi okumuş olanların soru ve/veya yorumlarının yer alması tercih edilir.

Bu aşamada bir kalite kontrolu, dolayısıyla da bir onay söz konusu değildir. Ham haliyle, Draft Çeviri Platformu’nda (özetler) kısmına yüklenir.

  1. Çeviri Paneli: Gönüllü (BAA paydaşları veya diğer) veya ücretli olarak çeviri yapacak kişilerden oluşan bir paneldir. Gönüllü çevirmenler, hakim oldukları dil(ler), yetkinlikleri, ayırabilecekleri süreler, zaman aralıkları, metinlerin güçlük dereceleri ve nihayet çevirebilecekleri miktar (kelime veya karakter sayısı cinsinden) sınırlamalarını panel kayıtlarında belirtirler.

Çeviri Panelinde yer alma arzusu dile getirenlerin adları, aşağıdaki Ek’te verilmiştir.

  1. Yayın Kurulu: Malzemenin çeviri kararlarının alındığı ve ayrıca çeşitli yollarla kamuoyu ile paylaşılarak belirli konularda farkındalık yaratılmak istenildiğinde gereken kararları alan gruptur. Çeviri Paneli üyeleri içindeki gönüllülerden oluşur.
  • Onay Kurulu: Çeviri Paneli içindeki gönüllü ve/ya profesyonel kişilerden oluşur. Çevirisi yapılan malzemenin yeterliğini değerlendirirler.

Search