" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Çalışma yöntemimiz

Card image cap

Wiki Sorun Çözme Platformu olmak

Yöre kalkındırma derneklerinden, düşünce kuruluşlarına, hatta siyasi partilere kadar yayılan geniş bir “sorun çözme girişimcileri alanı” mevcuttur. Bu örgülenmeler (ağ’lar) ile ilişkiler, onlara sağlanacak bir “sorun çözme platformu” alt yapısı sunmak şeklindedir.

Bu alanlarda çalışan çeşitli sivil toplum örgütleri arasında, herhangi bir “toparlayıcılık” rolüne soyunmaksızın, bir etkileşim ağı oluşturabilmede “kolaylaştırıcılık” rolü oynayabilmek öngörülüyor.

Böylece, Ağ Temelli Yapılanma yoluyla bir öğrenişim ortamı (eğitim, öğretme vb kavramlardan uzak kalarak) yaratılması ve mevcut örgülenmelerle kimlik-kişilik çekişmelerine girilmeksizin bir katma değer üretilebileceği de öngörülmektedir.

Search