" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Konum: Projeler

Card image cap

Doğrulama Okuryazarlığı için Etik Güvence

Paylaşacağım metinlerde yer alan ve ne amaca hizmet edebileceği belirsiz bilgilerin yaygınlaşmasına bilmeyerek dahi olsa aracılık etmemek için:

  • Doğrulama (teyit) yöntemleri yoluyla, bilgilerin doğruluğu konusunda güven oluşturmaya çalışacağım; güvenilir bulmadıklarımı paylaşmayacağım,
  • Sürekli olarak doğrulanmamış mesaj ileten kaynakları önce uyarıp, devamı halinde bloke ve/ya şikayet edeceğim,
  • Bu tek taraflı etik güvence’nin yaygınlaştırılmasına çaba harcayacağım. Bu bağlamda, uygun olan her durumda, yollayacağım mesajların imza bölümünde bu güvenceye tek yanlı olarak uymayı taahhüt ettiğimi şu şekilde belirteceğim: “https://ggle.io/3XCL adresindeki doğrulama ilkelerine uyulmuştur”

(Doğrulama Okuryazarlığı, bir Birleşik Akıl Ağı® projesidir)

Search