" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Card image cap

Prof. Dr. Sait Yılmaz : Türkiye’nin bekası..

Beka, kelime anlamı itibarı ile 'var olmak' , 'yaşamını devam ettirebilmek' anlamında kullanılan bir kabiliyettir. Bir ülkenin bekasına yönelik bir tehdit denildiğinde genellikle topraklarının tamamının veya bir kısmına yönelik tehlikenin varlığı ve egemenlik sorunları anlaşılır. Örneğin Yunanistan‟ın Ege Denizi‟nde ki adaların karasularını 6 milden 12 mileçıkararak buradaki haklarımızı hiçe sayması ya da PKK terör örgütünün Türkiye‟nin toprak bütünlüğünü hedef alması beka sorunudur. Beka sorunu iki taraf için de bir egemenlik iddiasıolduğu için diplomasi ya da barış masasında çözülmesi zordur. Bu yüzden, askeri güçkullanımı kaçınılmazdır yani bu tür sorunlar genellikle savaş ile çözülür. 

Diğer yandan komşu bir ülkenin ülkemize bir nükleer bomba atması ya da ülke rejimi üzerinde oynayarak tam bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz üzerinde ipotek koymaya çalışması da beka sorunudur. Devlet adamına düşen ülkesine yönelik tehditleri ve fırsatları izlemek, bunlara uygun olarak ulusal gücü hazırlamak ve zamanı geldiğinde ülke çıkarlarının korunması ve kollanmasında güç kullanmakta tereddüt etmemektedir. Bir ülkenin ulusalçıkarları önem ve öncelik derecesine göre...

Yazının devamına ulaşmak için tıklayınız...

Search