" İnsanlar çözümü göremediklerinden değil, sorunu göremediklerinden çözümsüz kalır. "
" It isn't that they can't see the solution. It is that they can't see the problem. "
Gilbert K. Chesterton

Card image cap

Sorun Çözme Kabiliyeti Nedir? Nasıl Geliştirilir?

Bireyler ve toplumlar, var oldukları sürece çevre ile uyum sağlama gayretindedir. Çevre koşulları dinamiktir, sürekli gelişim ve değişim gösterir.

İster toplum, isterse birey olsun, varlıklarını tehdit edecek nitelikteki değişimlerin etkilerini en aza indirecek önlemler alma konusunda hazırlıklı olmalıdırlar.

Tüm bu değişimleri öngörme ve karşı önlemler geliştirme becerisine Sorum Çözme Kabiliyeti denir. Sorun Çözme Kabiliyeti gelişmiş toplumlar, günümüzün gelişmiş toplumlarıdır. Varlıklarını sürdürmek için güçlü bir devletin yanında yer alıp, öz varlıklarının sömürülmesine müsaade eden toplumlar da vardır. Bunlara az gelişmiş veya gelişmemiş toplumlar denir.

Gelişmemiş toplumlar, kendileri için uygun çözümleri bulamazlarsa, varlıklarını tehdit eden tehlikeleri savuşturamazlarsa, zamanla tarih sahnesinden silinmeye mahkumdurlar. İster birey, ister toplum olsun değişimlerin tehditlerine direnemeyenler ile başkalarının sömürülerine boyun eğenlerin içinde bulunduğu duruma Sorun Çözme Kabiliyeti Yetmezliği denir.

SÇK nasıl geliştirilir?

-İşleyen bir sistemde sorun anında tespit edilir ve çözüm yolları aranır
-Bulunan sorunların kök sorun olmasına dikkat edilir. Hayalet ve Gölge sorunlarla vakit kaybedilmez.
-Sorunlar dallanıp budaklanarak birbirini doğurabilir. Bu nedenle sorunlar arasındaki sebep-sonuç ilişkisini iyi kurmak gerekir.
-Geleneksel anlamda direk “Sorun nasıl çözülür?” tarzı yaklaşımdan ziyade “Soruna neden olan faktörler nelerdir?” konusu ele alınmalıdır.
-Yapılan asıl iş sorun çözme değil, sorunu çözümleme olmalıdır.

Sorun Çözme Bakımından Kısır Döngüye Girmiş Davranış Kalıpları

-Zorbalık, psikolojik şiddet uygulamak
-Takipsizlik, duyarsızlık, görmezden gelme
-Suç arama, suçu başkasına atma
-Sorunları anlamadan çözmeye çalışmak
-Yanlışı örnek göstererek “Onlar yapıyor, ben de yaparım.” demek
-Gerçek doğruların bozularak farklı iyileri-doğruları topluma benimsetmeye çalışmak.

Sorun Çözme Kabiliyeti Yüksek Davranışlar

-Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve uzlaşıya dayalı gelenekler
-Hak ve hukukun üstünlüğü
-Çevreye duyarlılık ve saygı
-Uzgörü sahibi, erdemli ve ilkeli bireyler
-Bilgiye ve bilimsel düşünceye inanmak
-Ortak aklın gücünü deneyimlemek
-Aklı ve sezgiyi, manevi yaşamla maddi dünyayı dengelemek
-Başkalarının düşüncelerine sorgusuz sualsiz inanmayı ve takip etmeyi reddetmek
-İstismara ve sömürüye açık alan bırakmamak.

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı, toplumsal ve bireysel sorun çözme araçlarıyla, daha güçlü ve kendi sorunlarını tanıyıp çözümleme becerisine ulaşmış bir Türkiye’yi hedeflemektedir.

 

Search